Nederland

Zijn er voorwaarden verbonden aan het gebruik van de Product Advertising API?

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn:

  1. Je moet een actieve account bij Amazon Partner hebben. Je kunt er hier een aanvragen.
  2. Je moet je houden aan de richtlijnen van de Amazon Partner-exploitatieovereenkomst
  3. Je moet de Product Advertising API aanvragen en je aan de voorwaarden van de eigen API-licentieovereenkomst daarvan houden

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.