Nederland

Het Link-Type-overzicht lezen

Het Link-type-overzicht toont de prestaties van de verschillende link- en plaatsingstypen die door het Partnerprogramma worden aangeboden omdat ze betrekking hebben op productbestellingen en zendingen. Het overzicht is op dezelfde manier opgebouwd als de verschillende opties voor het ontwerpen van links die op het Partnernet worden aangeboden.

Kolomdefinities

  • Link-type - Het type link of plaatsing op de partnerwebsite.
  • Impressies - Het aantal keren dat de link of plaatsing binnen de gespecificeerde periode op de partnerwebsite is weergegeven. Voor advertenties die worden weergegeven door Amazon, wordt het aantal weergaven bepaald door het aantal keren dat onze advertentieserver de plaatsing op je site heeft weergegeven. Begin 2005 hebben we ook het formaat gewijzigd voor de tekstlinks en links voor standaardweergave die op het Partnernet zijn gemaakt om een ​​GIF van één pixel op te nemen. Met de tekstlinks die sindsdien zijn gemaakt, kunnen we ook het aantal keren dat de GIF werd aangevraagd meten en dus ook impressies voor deze link-typen tellen. De impressies van sommige advertentieplaatsingen kunnen niet worden bijgehouden. In dat geval wordt de informatie over de impressie standaard ingesteld op NB.
  • Doorklikpercentage - Dit is het percentage van het aantal keren dat gebruikers op een weergegeven advertentie hebben geklikt: het aantal klikken gedeeld door het aantal impressies. Houd er rekening mee dat als de URL voor een nieuwe tekstlink is gewijzigd om de GIF van één pixel te verwijderen, het mogelijk is dat het systeem meer klikken dan impressies opneemt.
  • Klikken- Het aantal doorklikken van een partnerwebsite, dat is binnengekomen via het beschreven link-type tijdens de rapportageperiode, wordt beschreven in de linkerkolom.
  • Je conversie - Het percentage klikken dat resulteerde in bestellingen. Zoals besproken in het besteloverzicht kan de timing van het rapport van invloed zijn op de resultaten in deze regel. Als een recente klik ertoe heeft geleid dat een klant een product aan zijn winkelwagentje heeft toegevoegd, wordt er geen bestelling weergegeven totdat de klant heeft afgerekend (ervan uitgaande dat dit binnen 90 dagen plaatsvindt).
  • Bestelde items- Totaal aantal items (direct en indirect) dat is besteld binnen het tijdsbestek dat via het link-type aan de linkerkant is bepaald.
  • Verzonden items- Het aantal items, waarnaar wordt verwezen via het link-type in de linkerkolom, dat is verzonden in de bepaalde periode.
  • Verdiensten verwijzingsvergoeding - De totale vergoedingen die zijn verdiend met de zendingen als gevolg van de link waarnaar wordt verwezen in de linker kolom. Opmerking: De gegenereerde advertentievergoedingen verwijzen UITSLUITEND naar productverkopen.

Een opmerking over de tijdsperioden van het overzicht

Het overzicht toont alleen de impressies, klikken, bestellingen en verzendingen van de gespecificeerde tijdsperiode. Partners worden beloond voor items die in het winkelwagentje zijn geplaatst binnen de 24-uurs sessie en vervolgens binnen 90 dagen vanuit de winkelwagen worden gekocht. Over kortere perioden is het mogelijk om bestellingen zonder klikken, of klikken zonder het verwachte aantal bestellingen of verzendingen in te zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bestellingen te zien die lang geleden in een winkelwagen zijn geplaatst en dus geen klikken hebben binnen het tijdsbestek. Het is ook mogelijk om klikken te zien die kunnen hebben geresulteerd in toevoegingen aan de winkelwagen, waarbij er nog niet is afgerekend of het product na bestelling nog niet is verzonden.

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.