Nederland

Besteloverzichten lezen

Het Besteloverzicht bevat een lijst met producten die zijn besteld na een doorverwijzing van Partner en biedt informatie over hoe de klant werd verwezen (of gelinkt) naar het product. Het overzicht bestaat uit drie delen; een deel met details over de items die zijn besteld tijdens de opgegeven periode,de items die tijdens de periode wel klikken hebben gegenereerd maar uiteindelijk niet zijn besteld in die periode en tenslotte een samenvattingsgedeelte.

Hoe gebruik ik de nieuwe besteloverzichten om producten met veel potentieel te identificeren?

Kolomdefinities

  • Itemnaam - Naam van het product dat via de verwijzing is besteld.
  • Directe link-conversie- Dit is het percentage directe-linkklikken (hieronder gedefinieerd) dat resulteerde in een bestelling voor het item waarop is gedoeld in de directe link. Als het item "n.v.t" ernaast heeft, betekent dit dat de bestelling niet op de directe link is gemaakt. Dat betekent dat de klant via een indirecte link of een directe link voor een ander product kwam.
  • Klikken op directe link - Het aantal klikken naar Amazon dat een bezoeker van uw website naar de Amazon.co.uk-detailpagina brengt van een product dat u specifiek hebt gekozen. Directe links bevatten alleen productlinks. Links die niet als direct worden beschouwd, omvatten die naar de startpagina van Amazon.co.uk, naar pagina's met zoekresultaten, naar productcategoriepagina's (bijvoorbeeld muziek) en naar lijsten (bijv. Topverkopers). Ook uitgesloten van classificatie als directe links zijn automatisch gegenereerde Aanbevolen productlinks en EZ-links.
  • Items besteld via directe links - Aantal items dat overeenkomt met de titel in de linkerkolom waarop is gedoeld in een directe link en besteld door een klant.
  • Alle andere verzonden items - Aantal verzonden items dat overeenkomt met de titel in de kolom aan de linkerkant die niet in aanmerking kwamen voor de directe link-bonus.
  • Totaal bestelde items – De som van "Items besteld via directe koppelingen" en "Alle andere bestelde artikel"

Een opmerking over de tijdsperioden van het overzicht

Het overzicht toont alleen de klikken en bestellingen voor de opgegeven tijdsperiode. Partners krijgen binnen het 24-uursessievenster punten voor items die in het winkelwagentje zijn geplaatst, en vervolgens binnen 90 dagen vanuit de winkelwagen zijn gekocht. Over kortere perioden is het mogelijk om bestellingen zonder klikken of klikken zonder het verwachte aantal bestellingen in te zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk om bestellingen die lang geleden in een winkelwagen zijn geplaatst te zien en dus geen klikken te hebben binnen het tijdsbestek. Het is ook mogelijk om klikken te zien die kunnen hebben geresulteerd in toevoegingen aan de winkelwagen, maar waarvan de klant nog niet heeft besloten om af te rekenen.

Een opmerking over het gedeelte "Items zonder bestellingen"

In dit gedeelte worden items weergegeven die directe koppelingen hebben gegenereerd, maar waarvoor in de opgegeven periode geen bestelling is gegenereerd.

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.