Nederland

Toevoegen/verwijderen van gebruikers en opnieuw toewijzen van gebruikersfuncties

Alleen de gebruiker met volledige toegang (rekeninghouder) kan gebruikers toevoegen/verwijderen en gebruikersfuncties opnieuw toewijzen aan het account.
Een nieuwe gebruiker toevoegen:

 1. Log in op Amazon Partnernet
 2. Ga met de muis over je e-mailadres en klik op Accountinstellingen.
 3. Klik op 'Accountgebruikers beheren' om naar de pagina Gebruikers beheren te gaan.
 4. Klik op 'Gebruikers toevoegen'.
 5. Voer het e-mailadres in waarvoor je toegang tot je account wilt verlenen en selecteer het toegangsniveau in het dropdownmenu. Klik op de knop 'Indienen'.
 6. Er wordt een e-mailuitnodiging gestuurd naar het e-mailadres dat je hierboven hebt opgegeven met instructies om je aan te melden en je bij je account aan te sluiten. De ontvanger van de e-mail heeft 48 uur de tijd om zich aan te melden voordat de link afloopt.
 7. Als de ontvanger niet binnen 48 uur actie heeft ondernomen, vervalt de link en moet je hem of haar een nieuwe uitnodiging sturen door de bovenstaande stappen te herhalen.

Het verwijderen van een bestaande gebruiker:

 1. Log in op Amazon Partnernet
 2. Ga met de muis over je e-mailadres en klik op Accountinstellingen.
 3. Klik op 'Accountgebruikers beheren' om naar de pagina Gebruikers beheren te gaan.
 4. Klik op 'Huidige gebruikers'.
 5. Selecteer het verwijdervakje naast het e-mailadres of de e-mailadressen die je niet langer op je account wenst te hebben.
 6. Klik op 'Wijzigingen opslaan' om te bevestigen.

Om gebruikersfuncties opnieuw toe te wijzen:

 1. Log in op Amazon Partnernet
 2. Ga met de muis over je e-mailadres en klik op Accountinstellingen.
 3. Klik op 'Accountgebruikers beheren' om naar de pagina Gebruikers beheren te gaan.
 4. Klik op 'Huidige gebruikers'.
 5. Zoek naar het e-mailadres of de e-mailadressen waarvoor je de functie wilt veranderen. Selecteer de gewenste gebruikersfunctie in het dropdownmenu naast het (de) e-mailadres(sen).
 6. Klik op 'Wijzigingen opslaan' om te bevestigen.

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.