Nederland

Waarom is er een vermindering voor persoonlijk gebruik van het programma?

We betalen geen verwijzingsvergoeding voor producten die je via je eigen links aankoopt. Dit omvat bestellingen voor klanten, bestellingen namens klanten en bestellingen voor producten die door jou, je vrienden, je familieleden, of je partners of wat voor manier dan ook worden gebruikt. We hebben zelf een systeem ontwikkeld om te bepalen of een bestelling al dan niet persoonlijk was. Om vertrouwelijkheidsredenen kunnen we geen lijst geven van criteria volgens welke we deze bestellingen detecteren.


De reden hiervoor is dat het Amazon.nl Partnerprogramma eerder een advertentieprogramma is dan een kortingprogramma. Ons doel is dat onze partners nieuwe klanten naar ons verwijzen in ruil voor advertentievergoedingen. Partners kunnen geen advertentievergoedingen verdienen als ze de bestellingen zelf plaatsen of een kennis vragen om routinematig bestellingen via hun links te plaatsen, zodat ze advertentievergoedingen kunnen krijgen. (Raadpleeg sectie 7 van de Exploitatieovereenkomst voor meer informatie.)

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.