Nederland

Aan de slag en basisbeginselen

Beleid voor Mobiele Applicaties
 • Dit Beleid voor Mobiele Applicaties (‘Beleid voor Mobiele Applicaties‘) is van toepassing op de opname van speciale links in je goedgekeurde mobiele applicatie. ‘We,‘ ‘ons,‘ of ‘onze‘ betekent Amazon-services LLC of een van haar partnerbedrijven, al naargelang het geval. ‘Je‘ betekent de gemachtigde gebruiker van de gekoppelde account die verbonden is met de goedgekeurde mobiele applicatie. Alle hieronder gebruikte voorwaarden in blokletters die niet op deze pagina zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de exploitatieovereenkomst. Strikte naleving van dit Beleid voor Mobiele Applicaties is te allen tijde vereist, en elke schending van dit Beleid voor Mobiele Applicaties beëindigt automatisch de Exploitatieovereenkomst.
Je mobiele applicatie:
 1. moet beschikbaar zijn in de Google Play-, Apple- of Amazon-app store;
 2. moet gratis te downloaden zijn, en alle Amazon-links moeten kosteloos toegankelijk zijn;
 3. moet de originele content hebben;
 4. mag niet de functionaliteit van Amazon's eigen shopping-app nabootsen;
 5. mag niet beschikken over een functie voor het traceren van prijzen en/of het attenderen op lagere prijzen;
 6. mag geen internetpagina's van Amazon hosten of weergeven in WebViews.
 • We kunnen dit Beleid voor Mobiele Applicaties te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen door het plaatsen van een kennisgeving van wijziging of een herzien beleid voor mobiele applicaties op de website amazon.com. ALS EEN WIJZIGING VOOR JOU ONAANVAARDBAAR IS, IS JE ENIGE OPTIE DE BEËINDIGING VAN JE DEELNAME AAN HET PROGRAMMA. DE GECONTINUEERDE OPNAME VAN SPECIALE LINKS IN JE GOEDGEKEURDE MOBIELE APPLICATIE NA ONZE KENNISGEVING VAN WIJZIGING OF EEN HERZIEN BELEID VOOR MOBIELE APPLICATIES OP DE WEBSITE AMAZON.COM, BETEKENT DAT JE DE WIJZIGING BINDEND AANVAARDT.
 • We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht passende maatregelen te nemen tegen ongeoorloofd gebruik van speciale links of enig gebruik dat niet in overeenstemming is met het Beleid voor Mobiele Applicaties.

Ik heb al een Partner-account, moet ik een nieuw account aanmaken voor mijn apps?

 • Als je bestaande account in de eerste plaats voor je website is bedoeld, raden wij je aan een nieuwe Partner-account aan te maken voor je apps om het bijhouden en beheren van je apps te vergemakkelijken. 
 • Als je geen gebruik wilt maken van twee afzonderlijke accounts, zorg er dan voor dat je bestaande links goed functioneren door gebruik te maken van de hulpmiddelen die we onze partners speciaal voor mobiele websites ter beschikking stellen. Tenzij anders vermeld, zullen onze hulpmiddelen voor internetlinks functioneren voor je mobiele website. Hulpmiddelen zoals onze flash-widgets tonen een pictogram en de boodschap ‘Deze widget/banner werkt mogelijk niet op mobiele apparaten‘ (This widget/banner may not work for mobile devices). Je kunt deze dus niet op je mobiele website gebruiken. 

Hoe begin ik?

 • Lees eerst de Exploitatieovereenkomst en het Beleid voor Mobiele Applicaties.
 • Volg je mobiele apps en website-activiteiten onafhankelijk van elkaar op Partnernet met een aparte store-id. De voordelen zijn onder andere het nauwkeurig traceren en rapporteren, en je komt in aanmerking voor toekomstige promotionele aanbiedingen voor Mobile Partners. Je kunt dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken en je aanmelden voor een nieuwe store-id op Partnernet. Gebruik voor elke mobiele OS-versie of applicatievariant een afzonderlijke tracking-id met je app store-ID.
 • Registreer je app store download URL's op Partnernet en houd de URL's up-to-date. Dit is een programmavereiste en helpt ons bij gerichte promotionele aanbiedingen voor Mobile Partners.
 • Vermijd omleiding van URL's in je app en profiteer van dieplinken naar Amazon‘s shopping-app. Vanaf iOS9 is dieplinken naar Amazon‘s shopping-app standaard ingeschakeld. Met behulp van de universele linking-technologie van Apple worden klanten met de Amazon shopping-app automatisch gedieplinkt naar de juiste pagina in de app. We werken actief aan een soortgelijke functionaliteit voor Android-apparaten en zullen je op de hoogte brengen zodra deze beschikbaar is.

Hoe krijg ik toestemming om Partnerlinks te integreren in mijn mobiele app?

 • Mobiele applicaties die voldoen aan de Exploitatieovereenkomst en het Beleid voor Mobiele Applicaties komen in aanmerking voor goedkeuring. Apps die beduidend andere ervaringen bieden dan die welke worden aangeboden door de bestaande mobiele shopping website van Amazon of Amazon‘s suite van mobiele apps, komen voor goedkeuring in aanmerking. Als een app functies bevat die bestaande Amazon-apps nabootsen, kunnen we de app niet goedkeuren. Apps die voornamelijk gericht zijn op winkelen en winkelfunctionaliteit komen niet in aanmerking voor goedkeuring.

Nieuws.

Mobiele apps | Applicaties van het Partnerprogramma worden nu van mobiele app-ontwikkelaars geaccepteerd. Meld je nu aan.

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.