Nederland

Welke betaalmethodes zijn beschikbaar?

We betalen advertentiekosten op maandbasis. Naar schatting 60 dagen na het einde van iedere maand, sturen we of maken het geld direct over naar uw bankrekening.

Wanneer u een bankoverboeking wenst, moet u ons de naam van uw bank, uw rekeningnummer, het sorteringsnummer van uw bank en de naam van uw hoofdgebruiker doorgeven zoals het in het dossier van de bank staat.

Wanneer u geen bankrekening heeft bij een bank in het Nederland, moet u de volgende gegevens over uw bankrekening verstrekken:

  • IBAN (International Bank Account Number): Het IBAN is een internationaal nummer voor uw rekening met de mogelijkheid om grensoverschrijdende transacties te verwerken.
  • BIC (Bank Identifier Code): De BIC is een unieke globale code voor een kredietinstituut.

Door deze informatie te gebruiken kunnen wij grensoverschrijdende transfers uitvoeren.

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.