Nederland

Mijn account werd gesloten. Kan ik tegen deze sluiting bezwaar maken?

Het Partnerprogramma doet er alles aan om het vertrouwen van de klant te behouden. Wanneer je account werd gesloten om iets wat wij beschouwen als een schending die geen risico vormt voor het vertrouwen van de klant (je hebt bijvoorbeeld niet gereageerd op een verzoek om meer informatie), kun je deze schending corrigeren en bezwaar maken door de door ons gewenste informatie te verstrekken door middel van een waarschuwingsreactie. Wanneer je account werd gesloten vanwege een risico voor het vertrouwen van de klant (je leidde bijvoorbeeld verkeer van een Amazon-website om), zullen we alleen een bezwaar in behandeling nemen dat in gedetailleerd bewijs voorziet dat onze feiten in onze analyse van de inbreuk niet klopten.

Voor het indienen van een bezwaar moet je binnen 5 werkdagen na het sluiten van je account contact met ons opnemen door middel van ons Contactformulier.

Kies als onderwerp "Bezwaar tegen gesloten account" uit het vervolgkeuzemenu. Let op: wanneer je aanvraag werd geweigerd (in plaats van dat je account werd gesloten), kun je een nieuwe aanvraag indienen zodra je aan onze programmavereisten voldoet. Hier vind je meer informatie over ons beoordelingsproces van aanvragen.

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.