Nederland

Inactief accountVanaf het moment dat je je aanvraag hebt gedaan, heb je 180 dagen om te verwijzen naar een verkoop via Partnerlink.

Wanneer je drie in aanmerking komende verkopen hebt doorgegeven, beoordelen we je aanvraag binnen enkele dagen en sturen we je een antwoord met onze beslissing. Het doel van het programma is om een partnerschap aan te gaan met website-eigenaars waarvan de site geschikt is om bezoekers door goed gebouwde, originele en gewilde content te sturen. Zo gaan we een relatie aan die een wederzijds voordeel biedt aan Amazon en aan de partner. Je kunt altijd opnieuw een aanvraag indienen wanneer je site voldoende bezoekers heeft.

Je aanvraag kan worden ingetrokken bij gebrek aan voldoende in aanmerking komende verkopen over een periode van 180 dagen na het indienen van je aanvraag. We kunnen je account of Partner-ID niet opnieuw activeren nadat deze werd ingetrokken.

Na aanvaarding van je aanvraag

Als je geen advertentievergoeding hebt verdiend binnen de 3 jaar voor een vooraf bepaalde kalendermaand, kunnen we op de eerste dag van die maand een onderhoudsvergoeding in rekening brengen die in mindering wordt gebracht op het saldo van je advertentievergoeding. Deze account-onderhoudsvergoeding is gelijk aan het onbetaalde bedrag aan advertentievergoeding onder de 10 EUR in je account. Onbetaald saldo van advertentievergoeding in je account kunnen verbeurd worden verklaard conform de geldende wetgeving. Bij het uitvoeren van deze maatregel zal je account worden gesloten wegens inactiviteit.

Geef je feedback

Heb je een suggestie voor of een reactie op de website Partnernet? Laat het ons weten.