Nederland
  • Woordenlijst

Woordenlijst

Door Amazon aangeboden producten: Een product dat door Amazon wordt verkocht en afgehandeld of dat namens Amazon wordt afgehandeld en in aanmerking komt voor een verwijzingsvergoeding volgens de voorwaarden van de Exploitatieovereenkomst.

Amazon-item: Een item dat wordt verkocht en afgehandeld door Amazon en niet door een van onze externe verkopers.

ASIN: Afkorting die staat voor "Amazon Standard Identification Number." Elk item in onze catalogus heeft een uniek ASIN dat bestaat uit 10 cijfers. Je kunt de ASIN van een item vinden op de productpagina onder Productgegevens, samen met andere informatie zoals verkooprang en publicatiedatum. Terwijl de ASINs van boeken vroeger identiek waren aan hun ISBN-nummers, is dit niet langer gegarandeerd door de invoering van 13-cijferige ISBNs. Zie de Veelgestelde vragen over ISBN-13 voor meer informatie.

Partner-informatiecentrum: Ontdek tips over online- en affiliate marketing voor Partners, nieuwe programmafuncties en andere updates in ons Informatiecentrum.

Partnernet: Deze website biedt je een groot aantal services, waaronder tools om overzichten en links te creëren, een bibliotheek met afbeeldingen en marketingtips.

Partner-id: Een automatisch gegenereerd, uniek id dat gebruikt wordt om je Partner-account te identificeren.

Basic Display Product Link: Een link naar een specifiek item dat wordt gehost door een partner. Partners kunnen afbeeldingen downloaden of de beschrijving van het product gebruiken. De meeste Basic Display Product Links sturen bezoekers naar een pagina met productinformatie. Een Basic Display Link voor externe aanbieders stuurt bezoekers naar het overzicht van leverbare producten, die alle nieuwe en tweedehands items omvat die worden aangeboden door individuele verkopers.

Klikken: Het aantal maal dat bezoekers je Partnerlinks hebben aangeklikt.

Doorklikpercentage: Het aantal klikken op je links gedeeld door het aantal impressies, weergegeven als percentage. Als je links bijvoorbeeld 50 keer werden aangeklikt op 1000 impressies, is je doorklikpercentage 50/1000 = 0,05 of 5%. Het doorklikpercentage kan worden gebruikt om te beoordelen hoe effectief een Amazon-link is voor het genereren van verkeer.

Conversie: Het aantal verzonden items gedeeld door het aantal klikken op je links, weergegeven als percentage. Als je link bijvoorbeeld 200 keer werden aangeklikt en deze verwijzingen hebben 18 verzonden items gegenereerd, dan bedraagt je conversie 18/200=0,09, of 9%.

CSV: Door komma’s gescheiden waarden (Comma Separated Values): een tabelformaat waarin je je overzichten kunt downloaden. In de overzichten-downloads van Partnernet zijn de verschillende waarden in het tekstbestand gescheiden door tabs en niet door komma‘s.

Dagelijks overzicht van trends: Een overzicht waarin je dagelijkse kliktotaal, het totaal aantal bestelde items en conversie zijn weergegeven en waarmee je snel kunt zien hoe je website presteert.

Directe links: Links die een bezoeker van je website naar de Amazon.nl nproductpagina brengen van producten die je specifiek hebt gekozen. Directe links omvatten productlinks, links voor het toevoegen aan het winkelmandje en links die gemaakt zijn met behulp van Amazon Web Services. Links die niet als direct worden beschouwd, zijn deze naar de startpagina van Amazon.nl, naar pagina's met zoekresultaten, naar productcategoriepagina's (bijvoorbeeld Muziek) en naar lijsten (bijvoorbeeld Topverkopers). Automatisch gegenereerde aanbevolen productlinks zijn ook uitgesloten.

Aantal klikken op directe links: Het aantal keer dat bezoekers directe links hebben aangeklikt naar specifieke, door jou geselecteerde producten.

Directe links-conversie: Een indicatie van hoe vaak bezoekers op directe links klikken en vervolgens de aangeklikte producten bestellen, uitgedrukt als breuk met in de teller het aantal bestelde items en in de noemer het aantal klikken op directe links; de breuk wordt weergegeven als een percentage. Als een bezoeker bijvoorbeeld op een van je directe links naar een camcorder klikt en deze vervolgens bestelt, is je Directe links-conversie gelijk aan 100%. Als een tweede bezoeker op de camcorder-link zou klikken maar vervolgens een horloge zou bestellen, zou je conversie dalen naar 50% (1 item besteld/2 directe-link-kikken).

Omzet uit verzonden items: Het geld dat is betaald aan Amazon of een externe leverancier voor de aankoop van producten die daadwerkelijk verzonden zijn naar klanten.

Inkomsten: Verwijzingsvergoedingen verdiend op voltooide verkopen, inclusief beloningen.

Inkomstenoverzichten: Overzichten die tonen hoeveel je aan verwijzingsvergoedingen hebt verdiend in een bepaalde periode. De cijfers zijn gebaseerd op de items die betaald en verzonden werden.

Beknopt overzicht van inkomsten: Een totaaloverzicht van de huidige maand van verzonden items, voltooide verkopen en beloningen. De cijfers zijn gebaseerd op de items die betaald en verzonden werden.

Effectief tarief voor verwijzingsvergoeding: De verwijzingsvergoeding die bestaat uit je basis-verwijzingsvergoeding plus eventuele beloningen.

Productlink met uitgebreide weergave: Een door Amazon.co.uk ondersteunde link naar een specifiek item, die de productafbeelding, titel, beste prijs en nieuwe prijs bevat, samen met een knop waarmee klanten het item aan hun winkelwagen kunnen toevoegen.

Favoriete bestemmingen: Een link die een bezoeker van je website naar specifiek belichte pagina‘s op de Amazon.co.uk-website brengt, zoals Topverkopers, hulp- en diverse categoriepagina‘s.

Vergoedingsplannen: Partners kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan het klassieke vergoedingsplan ofwel aan het prestatie-vergoedingsplan.

Startpaginalink: Een link die een bezoeker van je website naar de startpagina van Amazon.co.uk brengt.

Impressies: Het aantal keren dat je Amazon-links werden bekeken. We kunnen enkel impressies van bepaalde link-types tellen.

ISBN-13: Terwijl de ASINs van boeken vroeger identiek waren aan hun ISBN-nummers, is dit niet langer gegarandeerd door de invoering van 13-cijferige ISBNs. Zie de Veelgestelde vragen over ISBN-13 voor meer informatie.

Bestelde items: Totaal aantal bestelde items via je Amazon.co.uk-partnerlinks. Dit is niet noodzakelijk gelijk aan Verzonden items. Bestelde items zal Verzonden items vaak overschrijden, omdat sommige bestellingen uiteindelijk vóór de verzending worden geannuleerd.

Verzonden items: Totaal aantal items besteld via je Amazon.co.uk-Partnerlinks, die naar de klant werden verzonden. Een verwijzingsvergoeding voor een item wordt pas aan het Partner-account toegevoegd nadat het item is verzonden.

Link-type: Wij bieden je verschillende manieren aan om vanaf je website naar de Amazon.co.uk-website te linken. Hieronder vind je een korte beschrijving van elk link-type. Bezoek het hoofdstuk Links ontwerpen voor meer informatie over de verschillende methodes waarmee je links kunt opzetten. Productlinks: Links naar productpagina‘s van afzonderlijke producten aangeboden door Amazon of een van onze externe verkopers. Aanbevolen productlinks: Links die, telkens als je website laadt, worden bijgewerkt met nieuwe content op basis van een door jou gekozen productcategorie of trefwoord. Links voor zoekvelden: Links waarin gebruikers zoektermen kunnen invoeren en resultaten vanaf de Amazon.co.uk-website terugkrijgen. Banner-links: Dit zijn links die klanten rechtstreeks naar de Amazon.co.uk-startpagina, een productcategorie op de Amazon.co.uk-website of een speciale promotieboodschap sturen. Eenvoudige links, die dynamisch worden bijgewerkt, en startpaginalinks vallen onder deze categorie. Tekstlinks: Elke link die klanten naar specifieke pagina‘s op de Amazon.co.uk-website leidt, zoals bijvoorbeeld naar ‘Favoriete bestemmingen‘ of naar een willekeurige pagina. Tekstlinks: Elke link die klanten naar specifieke pagina‘s op de Amazon.co.uk-website leidt, zoals bijvoorbeeld naar ‘Favoriete bestemmingen‘ of naar een willekeurige pagina.

Overzichten per link-type: Overzichten die de prestaties van de verschillende link-types op je website weergeven, weergegeven in het aantal klikken, bestelde items, verzonden items, conversie en verwijzingsvergoedingen.

Huidige maand: De periode vanaf de eerste dag van de huidige maand tot en met vandaag.

Inkomsten van de huidige maand: Je totale inkomsten vanaf de eerste dag van de huidige maand tot en met gisteren.

Nieuwe klant: Een klant van Amazon.co.uk, die tijdens het afrekenproces een combinatie van e-mailadres en wachtwoord invoert die niet eerder op de Amazon.co.uk-website werd geregistreerd en die vervolgens een item betaalt en toegestuurd krijgt.

Overzicht van leverbare producten: Een productpagina met een lijst van alle externe leveranciers die het product aanbieden, met vermelding van de prijs die elk van hen vraagt. Als Amazon het product zelf aanbiedt, wordt dit ook in de lijst opgenomen. Deze pagina‘s bevatten zowel nieuwe als tweedehandse producten en stellen klanten in staat om snel prijzen te vergelijken.

Besteloverzichten: Overzichten die laten zien welke items je bezoekers hebben besteld en de link-types die het beste hebben gewerkt. De cijfers zijn gebaseerd op items die besteld, maar niet noodzakelijk verzonden zijn.

Ontvanger: De persoon of entiteit waaraan wij betalingen doen. Als je inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk en ervoor kiest om door middel van een overschrijving betaald te worden, maken wij gebruik van de rekeninggegevens die je bij het registreren hebt ingevoerd onder ‘Betaalmethode‘. Als je ervoor kiest om met een cheque betaald te worden, stellen wij de cheque betaalbaar aan de naam die je onder ‘Contactgegevens ontvanger‘ hebt verstrekt en versturen we deze naar dit adres. Als je ervoor kiest om met een cadeaubon betaald te worden, versturen wij deze naar het primaire e-mailadres van het account. Ongeacht de betaalmethode, wordt een online-melding gestuurd naar het primaire e-mailadres van het account wanneer je maandelijkse overzicht beschikbaar is.

Prijs: Het bedrag dat een klant voor een item betaalt: de catalogusprijs na aftrek van alle kortingen.

Primaire e-mailadres: Het e-mailadres van de hoofdgebruiker.

Hoofdgebruiker: De gebruiker op je account die de bevoegdheid heeft om compensatieplannen te selecteren, betaalgegevens te wijzigen en nieuwe gebruikers aan het account toe te voegen.

Productpagina: De pagina waar klanten details kunnen lezen over een product dat verkocht wordt op Amazon.nl, met inbegrip van de productnaam, ASIN, prijs, beschrijving, klantenrecensies en bestelopties. Dit omvat ook een link naar het overzicht van leverbare producten, waar zowel aanbiedingen van externe verkopers als van Amazon worden getoond en dat klanten toelaat om snel prijzen te vergelijken.

Productlink: Een link naar een specifiek item. Er bestaan twee types: Uitgebreide weergave en basisweergave.

Kwartaal: Elk jaar is verdeeld in vier kwartalen: Kwartaal 1 (1 januari t/m 31 maart), Kwartaal 2 (1 april t/m 30 juni), Kwartaal 3 (1 juli t/m 30 september) en Kwartaal 4 (1 oktober t/m 31 december).

Tarief voor verwijzingsvergoeding: Het aandeel van je vergoeding voor verwijzingsverkopen ten opzichte van de omzet uit de verzonden items van deze verkopen, voor de toevoeging van eventuele bonussen.

Verwijzingsvergoedingen : Het totaal aan basisverwijzingsvergoedingen en beloningen gegenereerd met de verkoop van producten op Amazon.nl.

Terugbetaald: Externe verkopers kunnen hun klanten om uiteenlopende redenen geheel of gedeeltelijk terugbetalen: hun items kunnen beschadigd of helemaal niet zijn aangekomen, de verkeerde items kunnen verstuurd zijn, er kan vertraging zijn opgetreden bij de verzending of de items kunnen verkeerd zijn weergegeven. We markeren deze items als ‘terugbetaald‘ en niet als ‘geretourneerd‘ omdat we niet kunnen weten of de producten zijn geretourneerd, maar alleen of er terugbetalingen zijn gedaan.

Geretourneerd: Wanneer klanten niet tevreden zijn met een aankoop bij Amazon, kunnen ze de producten retourneren naar onze magazijnen in ruil voor een terugbetaling. We markeren deze items als "geretourneerd".

Inkomsten: Het geld dat betaald is aan Amazon of aan een externe leverancier voor de aankoop van producten.

Link voor zoekveld: Een link waarmee bezoekers gebruik kunnen maken van de krachtige zoekmachine van Amazon.nl om producten te vinden waarin ze geïnteresseerd zijn.

Verkoper: Degene die de bestelling verzorgt, ofwel Amazon of een externe verkoper

Door externe verkopers aangeboden producten: Een product dat door een externe leverancier wordt verkocht en afgehandeld en dat, volgens de voorwaarden van de Exploitatieovereenkomst, in aanmerking komt voor een verwijzingsvergoeding.

Tracking-id: Je kunt deze id‘s aanvragen bij de Partner-klantenservice om de prestaties van meerdere websites of zelfs van individuele links na te gaan. Net als Partner-id‘s verschijnen deze in de links die je gebruikt om verkeer naar Amazon.nl te verwijzen. Tracking-id‘s blijven aan je primaire Partner-id gekoppeld en geven geen aanleiding tot aparte accounts.

Tracking ID Summary Reports Overzichten die de prestaties van je afzonderlijke tracking-id‘s tonen, wat betreft aantal klikken, bestelde items, verzonden items, omzet van verzonden items, verwijzingsvergoedingen en totale inkomsten.

Unieke bezoekers: Het aantal bezoekers op je website dat heeft geklikt op Partnerlinks naar Amazon.nl. Herhaalde klikken op dezelfde dag van dezelfde persoon worden niet als unieke bezoeken gerekend.

XML: Extensible Markup Language, een set aan regels voor het coderen van documenten die ons in staat stellen om bestanden te creëren die eenvoudig over verschillende systemen kunnen worden gedeeld. Je kunt je overzichten in XML downloaden en deze informatie vervolgens naar je interne toepassingen en systemen overbrengen.